Les nostres proves bàsiques

Totes les proves del servei es realitzen de forma externa per part dels nostres servidors de monitorització. Això significa que no necessitem instal·lar ni configurar res al seu servidor. No necessitem cap tipus d'accés especial al seu servidor.


El que fa el nostre sistema es comprovar que la informació que hauria de ser visible de manera pública ho és realment. Si trobem algun tipus d'informació errònia o no podem accedir al seu servidor, aleshores significa que alguna cosa no funciona correctament.

 

La prova de DNS

Mirem els registres del seu domini a la la base de dades de whois per determinar quins són els servidors de noms pel seu domini.

Provem tots els servidors de noms del seu domini. Si tots responen correctament, aleshores l'estat és verd (OK).

Si detectem algun tipus de des-configuració l'estat serà ambre (WARN) i li enviarem un avís.

Si detectem algun problema que causa que la seva web quedi inaccessible, l'estat serà vermell (FAIL) i se li enviarà una notificació-

Prova de correu

En primer lloc comprovem tots els registres MX del seu domini.

Aleshores contactem amb cadascun dels servidors de correu i provem d'establir una comunicació SMTP.

Si tots els seus servidors de correu responen correctament l'estat de la prova serà verd.

Si qualsevol dels seus servidors de correu falla però altres responen l'estat serà ambre i se li enviarà un avís.

Si tots els seus servidors de correu fallen l'estat serà vermell i se li enviarà una notificació.


La prova de web

A la prova de web comprovarem l'estat del seu servidor web provant de descarregar la pàgina corresponent a una URL. Si no ho configura d'una altra manera, aquesta serà la pàgina principal. També pot configurar una URL diferent, o inclús una pàgina especial per la prova.

Si el codi de resposta és 200 (OK), l'estat serà verd.

Si rebem un codi del tipus 40x l'estat serà vermell.

Qualsevol altre resultat serà reportat com a ambre.

La prova de ping

Provar un host fent servir l'eina "ping" és una de les proves més fonamentals que els administradors de sistemes volen pels seus servidors.

Ja que aquest tipus de prova queda un mica més enllà de la nostra idea de comprovar el principal pilars (web, correu i DNS) de la seva presencia a internet, vostè pot configurar aquesta prova de manera manual.

Durant la prova de ping en primer lloc contactem amb els seus DNS i provem d'esbrinar totes les direccions IP que corresponen al nom del host que vostè vol monitoritzar. Aleshores provem d'enviar un paquet de ping a cadascuna d'aquestes direccions.

Si obtenim resposta aleshores l'estat de la prova serà verd, si una de les direccions no respon l'estat serà vermell i se li enviarà una notificació.

Ara per ara tan sols tenim suport per IPv4, tot i que estem provant el suport per IPv6, que estarà llest molt aviat.