Obrint l'app per primera vegada

 

 

Al obrir l'app miServer per primer cop, apareixerà la pantalla de benvinguda. 

Si es la primera vegada que fa servir l'aplicació, si us plau, sel·leccioni "Crear Nova Configuració".

En el cas de que ja estigui fent servir miServer en un altre dispositiu, si us plau, sel·leccioni "Importar Configuració" per conectar varis dispositus a la mateixa configuració.

Pot ser que el dispositiu li pregunti si permet que l'applicació miServer li envii notificacions.

Es una bona idea que ho accepti, ja que una de les principals funcions de l'aplicació es notificar-li els canvis d'estat del seu servidor fent servir el sistema de notificacions d'Apple. No es preocupi, prometem no fer servir les notificacions per enviar-li publicitat o informació no rellevant.

Més endavant podrà configurar les notificacions amb més detall per cada prova.


Configuració Inicial

 

 

Ara,  se li mostrarà el "Configurador Automàtic" que crearà les seves primeres proves.

 

Introdueixi el seu domini i polsi "Fet".

 

Tardarà uns segons mentre comprovem el domini i les seves dades i configurem les proves més adequades.

 

Un cop finalitzat, l'app li mostra la seva vista normal (la seva pantalla d'Estat).


La vista normal

L'aplicació miServer, principalment consisteix en tres vistes:

        * La pantalla d'estat
        * La vista del registre
        * Les opcions

Fent servir la barra inferior pot canviar entre elles.


La pantalla d'Estat

 

 

La pantalla d'estat es probablement la vista més interessant. Aquesta li ofereix informació general de totes les proves configurades i li permet veure els detalls dels resultats.

A la part d'abaix, les dues rodes de navegació li permeten moure's ràpidament pels grups (roda esquerra) de proves (roda dreta).

A la part de dalt pot veure el resultat de la seva selecció.

El primer element de cada grup és una vista general que mostra el resultat de totes les proves configurades dins d'un grup.

Polsi el botó "+" per afegir un nou grup o prova, o el botó "i" per anar a la pantalla de configuració del grup.


 

 

Quan polsa sobre l'icona "i" d'una vista general a la part superior dreta, entrarà a la configuració del grup, des d'on podrà canviar-li el nom o afegir-hi noves proves.

 

 

 

Quan polsa sobre l'icona "i" de la vista d'una prova, entrarà a la pantalla de configuració de la prova.

 Aquí pot canviar l'objectiu (per exemple l'URL o el domini) de la prova, o moure-la a un altre grup.

També pot seleccionar entre ser notificat tan sols quan l'estat sigui vermell (FAIL) o en cas d'un estat ambre (WARN).

El so de notifciació per aquesta prova es pot activar o desactivar.


A la versió més recent també pot configurar el numero de reintents que es fan abans de que se li notifiqui un canvi d'estat. D'aquesta manera pot ajustar la sensibilitat d'una proba per prevenir falsos positius.

 

 

A l'apartat "Detalls de la Prova", pot veure una llista dels detalls dels resultats de la prova. Pot constar per exemple de la llista dels servidors de noms en el cas d'una prova de DNS.

Vostè pot excloure qualsevol d'aquests detalls dels resultats de la prova, per exemple si hi ha un problema conegut o vostè té algun tipus de configuració especial que nosaltres no puguem comprovar, podrà evitar falses alarmes.


La vista del Registre

 

 

Cada vegada que canvia l'estat d'alguna de les proves, serà registrat i podrà veure's en aquesta pantalla.


 

 

Pot seleccionar una entrada per veure els detalls d'un resultat, enviar-lo per correu electrònic o eliminar-lo de la llista.


Opcions

 

 

Finalment tenim la pantalla d'opcions, on pot accedir a les preguntes freqüents (FAQ) o contactar directament amb el nostre equip de suport, si té algun dubte o pregunta específica.

 

Si té més d'un dispositiu, pot compartir la mateixa configuració entre ells fent servir les opcions d'Importar/Exportar de la secció "Transferir Configuració".


La Tenda

Des de la pantalla d'opcions, es pot accedir a la tenda integrada de l'applicació.

 

Aquí podrà comprar una de les nostres Subscripcions, que li permetrà configurar més proves i/o reduir l'intèrval de procés de les proves.